HURTOWNIA ELEKTRYCZNA +48 509 457 074, sklep24@norpol.pl
PL
|
EN
|
DE
0

POLITYKA PRYWATNOŚCI
zakupów w sklepie internetowym on-line
www.norpol.pl

§1

Informacje ogólne

1. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności sformułowania oznaczają:

1) Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę www.norpol.pl.

2) Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.norpol.pl (dalej: Sklep internetowy) prowadzona przez NORPOL Norbert Polok z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. A.MIckiewicza 4, 47-100 Strzelce Opolskie, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, pod numerem 3001, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 756-146-13-34, REGON: 531223980.

3) Administrator - Administrator danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwanej dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”). Administratorem jest NORPOL Norbert Polok z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. A.MIckiewicza 4, 47-100 Strzelce Opolskie, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, pod numerem 3001, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 756-146-13-34, REGON: 531223980.

2. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu internetowego jest skierowana do Użytkowników Sklepu internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§2

Dane osobowe

1. Użytkownik może przeglądać strony Sklepu internetowego bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

2. W przypadku, gdy Użytkownik chce założyć Konto w Sklepie internetowym musi podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, w przypadku przedsiębiorców - dodatkowo nazwa firmy oraz nr NIP, adres zamieszkania lub w przypadku przedsiębiorców - adres siedziby firmy, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym.

3. W przypadku, gdy Użytkownik po założeniu Konta chce dokonać zakupu w Sklepie internetowym musi dodatkowo podać następujące dane osobowe: adres dostawy towaru w przypadku, gdy inny niż adres zamieszkania/siedziby firmy, osoba kontaktowa na potrzeby kontaktu z kurierem w celu odbioru przesyłki oraz telefon do tej osoby (z wyjątkiem opcji – odbiór osobisty),. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

4. W przypadku, gdy Użytkownik chce zapisać się na newsletter musi podać adres poczty elektronicznej i wyrazić zgodę na przesyłanie na ten adres informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu bezpośredniego. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Użytkownikowi newslettera.

5. W przypadku, gdy użytkownik chce otrzymywać drogą telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS, informacje o promocjach, nowościach i przecenach dotyczących oferty NORPOL Norbert Polok musi podać numer telefonu oraz wyrazić zgodę na kontakt telefoniczny oraz na przesyłanie na ten numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu bezpośredniego. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia nawiązanie przez Administratora z Użytkownikiem kontaktu telefonicznego w tym wysyłania SMS.

6. W przypadku gdy Użytkownik chce złożyć reklamację związaną z towarem kupionym w Sklepie internetowym musi podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail. Użytkownik ma również możliwość podać nr konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot w pieniędzy. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza na stronie Sklepu internetowego.

7. W przypadku, gdy Użytkownik, w ramach korzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży, chce, za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotu na stronie Sklepu internetowego, zamówić kuriera po odbiór zwracanego towaru, musi podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu, adres z którego będzie odbierany towar. Użytkownik ma również możliwość podać nr konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot w pieniędzy. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia zamówienie kuriera w celu odebrania towaru za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotu na stronie Sklepu internetowego.

§3

Dane zbierane automatycznie

1. Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną Administrator przetwarza Państwa dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną zbierane za pomocą programów Google Analytics oraz Google Adwords. Google Analytics, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Sklepu Internetowego stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. NORPOL Norbert Polok zaimplementował następujące funkcje Google Analytisc: remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager, raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics. Google Adwords to system reklamowy Google pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense,

b) informacje o skorzystaniu przez Państwa z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

c) oznaczenia identyfikujące Państwa w systemie informatycznym NORPOL Norbert Polok nadawane na podstawie danych podanych przez Państwa,

d) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Państwo korzystają łącząc się ze stroną www.norpol.pl, (IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz Google Adwords. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest NORPOL Norbert Polok z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. A.MIckiewicza 4, 47-100 Strzelce Opolskie.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3) utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

4) W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” ( persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. W ramach Sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;

2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;

3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego;

4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5) „reklamowe” pliki cookies, należące do NORPOL Norbert Polok, Google oraz podmiotów zewnętrznych (np. DoubleClick) umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań na podstawie historii odwiedzin użytkowników na stronie Sklepu internetowego.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. NORPOL Norbert Polok informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z NORPOL Norbert Polok reklamodawców oraz partnerów.

8. Kompleksowe informacje o sposobie zmiany sposobu przechowywania lub dostępu cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych najpopularniejszych przeglądarek internetowych dostępne są pod poniższymi linkami:

Internet Explorer

Mozilla

Chrome

Opera
 

9. TIM prowadzi działalność marketingową z zastosowaniem reklam displayowych. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam.

10. W związku z korzystaniem z remarketingu za pomocą Google Analytics:

1) Użytkownikowi mogą być wyświetlane reklamy związane z NORPOL Norbert Polok podczas korzystania przez użytkownika z wyszukiwarki Google jak również ze stron WWW partnerów Google wyświetlających reklamy Google,

2) NORPOL Norbert Polok, Google, partnerzy Google wyświetlający reklamy Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin użytkowników na stronie Sklepu internetowego.

11. W związku z wdrożeniem raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz integracji narzędzia DoubleClick Campaign Manager NORPOL Norbert Polok, Google oraz partnerzy Google wyświetlający reklamy Google korzystają wspólnie z plików cookie pierwszego podmiotu (jak plik cookie Google Analytics) i plików cookie innych podmiotów (jak plik cookie DoubleClick) do informowania, jak wyświetlenie reklamy, inne wykorzystania usług reklamowych i interakcje z tymi wyświetleniami są powiązane z odwiedzinami użytkownika w Sklepie internetowym.

12. W związku z wdrożeniem raportów zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics NORPOL NOrbert Polok używa danych pochodzących z reklam Google opartych na zainteresowaniach lub danych odbiorców zewnętrznych (takich jak zainteresowania) w usłudze Google Analytics do analizy ruchu użytkowników na stronie Sklepu internetowego.

§4

Wykorzystanie danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika:

1) na podstawie art. 18 ust. 1-2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu założenia i prowadzenia Konta użytkownika w Sklepie internetowym.

2) na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz jej późniejszego wykonania.

3) na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia Użytkownikowi złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

4) Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu złożenia za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży,

5) na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu marketingu własnych produktów i usług.

2. Administrator wykorzystuje dane zbierane automatycznie do analizy zachowania użytkowników na stronach Sklepu internetowego, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych Sklepu internetowego.

3. Administrator udostępnia dane Użytkownika:

1) Podmiotom świadczącym usługi przewozowe, w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy sprzedaży,

2) Podmiotowi ubezpieczającemu wierzytelności Administratora z tytułu sprzedaży towarów - w przypadku Użytkowników dokonujących płatności za towary zakupione w Sklepie z wykorzystaniem opcji limit kredytowy.

3) Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”),

4) organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości,

5) innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

§5

Prawo dostępu do danych osobowych

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Administratora: sklep24@norpol.pl lub poprzez kontakt z Infolinią Administratora.

§6

Zabezpieczenie danych osobowych

1. Administrator jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Użytkownika podczas rejestracji oraz logowania się do konta użytkownika Sklepu, Administrator zapewnia szyfrowanie połączenia z serwerem Administratora z użyciem certyfikatu SSL.

3. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli Użytkownik sam nie zachowuje zasad bezpieczeństwa. W szczególności Użytkownik powinien zachować w poufności login i hasło do konta w Sklepie internetowym i nie udostępniać ich osobom trzecim. Administrator nie będzie zwracał się do Użytkownika o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta użytkownika osobom nieuprawnionym Użytkownik powinien się każdorazowo wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego.

Data aktualizacji: 2017-09-16 17:48:00

Powered by Comarch e-Sklep ®