HURTOWNIA ELEKTRYCZNA +48 509 457 074, sklep24@norpol.pl
PL
|
EN
|
DE
0
 1. Użytkownik dokonuje zakupu towarów oraz zamówienia usług według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
  Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego. Dla przesyłek kurierskich do 2mb i do 50kg wynosi standardowo 19,99zł brutto (16,25zł netto). Ceny standardowe przesyłek nie dotyczą towarów ponadgabarytowych (większych niż 2mb), paletowych, o ciężarze powyżej 50kg oraz towarów na bębnach, które są rozliczane wg zasad ujętych w pkt.III.4-5
 2. W przypadku dokonania przez Kupujacego zakupu towarów ponadgabarytowych (ponad 2mb), paletowych i powyżej 50kg Sprzedawca każdorazowo przed realizacją zamówienia powiadomi Kupującego e-mailowo o zmienionych kosztach transportu w celu akceptacji zmienionych kosztów transportu. Dopiero po akceptacji i zapłacie przez Kupujacego zamówienie będzie realizowane.
  a) przesyłka ponadgabarytowa o długości większej niż:
  2mb -> koszt transportu wyniesie 108,24zł brutto (88,00zł netto)
  6mb -> koszt transportu wyniesie 738,00 zł brutto (600,00zł netto)
  b) przesyłka paletowa lub powyżej 50kg w przypadku zakupionego towaru o wartości:
  do 1845,00zł brutto (do 1500,00zł netto) -> koszt transportu wyniesie 108,24zł brutto (88,00zł netto)
  powyżej 1845,00zł brutto (powyżej 1500,00zł netto) -> koszt transportu gratis
 3. W przypadku dokonania przez Kupujacego zakupu towarów na bębnie lub europalecie Sprzedawca każdorazowo przed realizacją zamówienia powiadomi Kupującego e-mailowo lub telefonicznie o zmienionych kosztach zakupu i transportu w celu akceptacji i zapłaty przez Kupującego. Po zwrocie bębna lub europalety przez Kupującego, na wskazany przez Sprzedawcę adres, Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu pieniędzy za bęben lub europaletę na rachunek bankowy wskazany przez Kupujacego i wystawi korektę faktury.
 4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. Sposoby dostawy udostępnione w norpol.pl przez Sprzedawcę to:
  a) Odbiór osobisty (miejsce odbioru Sprzedawca określił udostępniając taką informację w norpol.pl po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu Kupującego ze Sprzedawcą)
  b) Przesyłka kurierska
 5. Przesyłki kurierskie realizowana są przez Pocztę Polską lub przez inne firmy kurierskie w przypadku przesyłek ponadgabaryrytowych, paletowych lub powyżej 50kg.
 6. Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.). W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór towaru ze, wskazanego w norpol.pl, miejsca odbioru osobistego chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.

Data aktualizacji: 2017-09-11 13:13:00

Powered by Comarch e-Sklep ®